Netlounge Budget Hotel Guide Tokio
www.netlounge.com/tokio-hotels


Ikebukuro Hotel Theatre
1-21-4 Higashi-Ikebukuro
Tokyo-Toshima-Ku
Tel: 39 88-22 61
Fax: 39 88-22 60

- in Ikebukuro
- 175 Zimmer

DZ ab 9000 Yen

empfohlen von:
Reise-Know-How 2000 /2004

 

zurück zur Übersicht
www.netlounge.com/tokio-hotels